PRC 早知今日,何必當初!

早知今日,何必當初呢?
而家兩制所有問题(不行普通法,疑人不可收監,联合声明突然失效,党老笠港人回国.....) , 禍源出當年,P R C咁猪,签名落實联合声明,六八九仲話老鄧要攞諾背耳,国家更屎佛鬼在UN註册,而家大Q鑊!
吾签乜事都冇,一天光晒!

所有評論

Daniel - 2017年10月17日 00:41

(此留言己被博主刪除。)

Daniel - 2017年10月17日 00:43

PRC實施国家暴力,反口兩制, 反口联合声明,絕對多餘,吾打算執行,當年吾好簽咪得囉!!!!

Daniel - 2017年10月17日 00:46

P R C係半公開推低兩制,但主子吾敢推一制(祗由二打六及国務院出手),祗屬口術,呢個係大弱点,港人應可有breakthrough, 在合约方面,在国勢方面,多方攻擊,呢樣主子冇得還手(鬼叫国家簽名)!
P R C亦吾係固若金湯,英外交部不滿联合声明,在国際上,P R C冇得答,鑊晒!

只有登入後或登記成為會員才能發表意見

版規:

  1. 網站編輯或網站作家開題,網友可回應。回應必須貼題,請勿重覆;勿發表誹謗,人身攻擊或不雅內容。
  2. 網站編輯有權發表或不發表網友張貼的內容。(請參閱議論守則)
  3. 開題之網友可編輯其在過去7天內發表之論題,或刪除相關回應。

查閱 FAQ

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。