Big Mac's 的頭像

得閒會研究吓啲外星人文明, 同教啲小動物講廣東話.

四分鐘睇(聽)完四套卡通結局

廸廸尼啲卡通相信好多人都睇過, 但結局好似每一套都太完美, 一啲都唔貼近真實生活,除咗三歲細路會信,其他人都唔信或唔應該信; 依加呢個clip 啲歌詞就有啲似現實世界, 大家可以睇睇, 唱得幾好!!
Dai Dai Nai

所有評論

Big Mac - 2013年03月24日 11:38

這位年青人很有天才, 由填詞到一個人唱歌四部曲、到錄影,都一個人搞,睇吓會唔會成為下一個Justin Bieber.

Big Mac - 2013年03月24日 12:06

佢其他clips 有啲都幾好, 直得一睇。 ENJOY!! BYE

龍葵 - 2013年03月24日 19:59

掂!

只有登入後或登記成為會員才能發表意見

版規:

  1. 網站編輯或網站作家開題,網友可回應。回應必須貼題,請勿重覆;勿發表誹謗,人身攻擊或不雅內容。
  2. 網站編輯有權發表或不發表網友張貼的內容。(請參閱議論守則)
  3. 開題之網友可編輯其在過去7天內發表之論題,或刪除相關回應。

查閱 FAQ

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。